Valoracions del PDeCAT Calafell del ple del mes de març de 2019 - Hem votat en contra de l'Aprovació inicial del pressupost i plantilla del personal - Ens hem abstingut en l'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM (VIII) PPU 4 sector Bellamar nord


Ahir i com cada primer dilluns de mes, hem tingut el ple corresponent al mes de març. Un ple amb 24 punts a l’ordre del dia però en el que destacarem els punts més importants.

Hem votat en contra de l’aprovació inicial del pressupost i plantilla del personal al servei d’aquesta corporació, de l’organisme autònom municipal Fundació Castell de Calafell i societat municipal CEMSSA per l’any 2019. Els motius són diversos, però aquí us els detallarem igual que hem fet al ple. En l’anterior pressupost almenys el govern ens van tenir en compte, però aquesta vegada ni això. Ens sorprèn que a menys de dos mesos de les eleccions municipals en presentin aquest pressupost, ja que creiem que es tracta més d’una voluntat política i que no és la nostra i a més, es tracta d’un pressupost electoralista. Hi ha coses que no s’estan fent bé o directament no s’estan fent. Hem de ser curosos a l’hora de fer un pressupost. Per exemple, tenim un municipi ple d’activitats i pressuposten una nova festa hawaiana i ens “petem” la fira del terrós. Diuen que volen potenciar el comerç, però només contemplen 300 euros per la promoció. Tenim un departament jurídic, però ens gastem moltíssims diners en assessorament jurídic. Diuen que s’ha de tecnificar l’Ajuntament, que hi ha moltes persones treballant amb un perfil professional baix i el que fan és eliminar les places de personal tècnic i canviar-les per d’altres de més baix nivell d’estudis. O presumeixen de participació i es carreguen la plaça de tècnic de participació ciutadana, vaja, incongruències a les que ja ens tenen acostumats!!

Diuen que volen municipalització els serveis (que no els portin empreses externes), però el que fan és eliminar la plaça de tècnic d’esports i contractar una empresa perquè faci l’assessorament al departament d’esports que costa 72.000€ l’any perquè gestioni una partida de 10.000€ per actes esportius…tirar els diners de la ciutadania!

En relació a l’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM (VIII) PPU 4 sector Bellamar nord (exp. 1625/19) ens hem abstingut. Sempre que volen aprovar un tema important pel que fa a urbanisme la resposta del desgovern és la mateixa, o Caixa o faixa, és a dir, que si no l’aprovem la culpa és nostra, tot i que no governem. Fa uns mesos i gràcies a una altra modificació q va proposar l’equip de govern vam perdre 3000 metres quadrats de terreny públic i, per aquella modificació no els va preocupar què pensàvem des de l’oposició. Ara, en aquesta, al no haver convençut als particulars perquè signessin el conveni i no haver fet les coses bé, ara sí que interessa. La qüestió és no assumir responsabilitats quan les coses els surten malament, tot i que són ells els que governenen.

No hi ha cap garantia ara com ara que no impugnin demà els propietaris i que pugui acabar comportant pagar una indemnització milionària i al mateix temps, però, no volem ser còmplices ni donar “carnassa” a ‘l’equip de govern perquè puguin dir que no han pogut fer les coses perquè nosaltres ens hem oposat. Per això i perquè ara és l’inici del tràmit, ens hem abstingut.

Finalment a precs i preguntes destaquem:

– Prec: Demanem que es faci un reconeixement per part de l’Ajuntament a un ciutadà, calafellenc, vigilant de seguretat de la Boqueria que va actuar ajudant als cossos de seguretat en els atemptats del 17/8/17 a Barcelona. Havent rebut reconeixement de la Generalitat i del Govern espanyol, des de l’Ajuntament s’hauria d’haver fet ja!.

-Neteja Carnaval: Hi ha hagut un dèficit important a l’hora de netejar els carrers en acabar la rua. Aquesta no és la imatge que volem com a municipi.

– Decrets i resolucions: Ens sorprenen 2 decrets ens els que s’aproven dos contractes de manteniment que s’han de dur a terme abans d’acabar el gener de 2019 i que se signen el 18/2!. Demanem que ens donin una explicació a una manera de fer no només anormal sinó que no compleix la normativa en de contractació pública.

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *